Stolica Szwecji

Poradnik - Praca sezonowa w Szwecji

Ubezpieczenie w Szwecji

Przed wyjazdem należy obowiązkowo zadbać o dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.
Zgodnie z Decyzją Komisji Administracyjnej Nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych wdrażania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz zgodnie z art. 5 Decyzji Nr 191, Zaświadczenia o uprawnieniu do świadczeń rzeczowych podczas pobytu w innym państwie - formularze E 111 będą obowiązywały do dnia 31 grudnia 2005 r. Od dnia 1 stycznia 2006 r. we wszystkich państwach członkowskich UE/EOG papierowe formularze E 111 zostaną zastąpione plastikową Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).


Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można otrzymać w Oddziale lub Delegaturze albo pobrać tutaj. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Oddziale w jeden z następujących sposobów:
-osobiście;
-pocztą;
-faksem.

Adresy i numery telefonów Oddziałów Wojewódzkich NFZ i Delegatur

Wygląd Karty