Stolica Szwecji

Informacje - Szwecja

Szwecja - główne dane

Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) - państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią i Finlandią oraz granicą morską z Danią, Niemcami i Polską.

Powierzchnia: 450 tys. km2
Podział administracyjny: dwadzieścia jeden okręgów
Ustrój: wielopartyjna monarchia konstytucyjna z jednoizbowym parlamentem
Stolica: Sztokholm (751 tys. mieszkańców)
Główne miasta: Goteborg, Malmo, Uppsala, Linkoping
Liczba ludności: 8,8 mln
PKB na osobę: 25 912 USD
Grupy etniczno-rasowe: Szwedzi (90,8%), Finowie (2,4%), Lapończycy (1,7%)
Religie: luteranie (88,9%), katolicy (1,7%), zielonoświątkowcy (1,1%)
Język urzędowy: szwedzki
Waluta: 1 korona szwedzka = 100 ore

Położenie Szwecji

Kilka słów o kraju

Do położonej nad Morzem Bałtyckim Szwecji należą wyspy Gotlandia i Olandia, jak również wiele wysp przybrzeżnych. Za sąsiadów Szwecja ma Norwegię i Finlandię, a jej krajobraz jest bardzo urozmaicony - od nizin po góry. Na południu kraju jest ciepło, na północy zaś chłodno i podbiegunowe W styczniu w Sztokholmie notuje się średnio -3°C, zaś w lipcu 18°C. Nie da się ukryć, że jest to jeden z zimniejszych krajów Europy.

Szwedzki przemysł

Większość Szwedów zatrudniona jest w sektorze usług, nieco mniej w przemyśle i najmniej w rolnictwie. Dominuje górnictwo (wydobycie różnego rodzaju rud, ale też złota) oraz leśnictwo. Szwedzi czerpią korzyści między innymi z sektorów: maszynowego, samochodowego, stoczniowego czy chemicznego, choć najbardziej znany jest chyba szwedzki przemysł drzewny, a co za tym idzie - tamtejsze meble. Każdy zna chyba taką firmę jak IKEA?

Przemysł Szwecji

Szwedzkie Rolnictwo

Szwedzcy farmerzy nie mają niestety zbyt sprzyjających warunków do uprawy, dlatego skupili się głównie na hodowli, nie tylko tradycyjnego bydła czy trzody chlewnej, ale również reniferów. Szerokie pole do popisu mają szwedzcy rybacy, którzy łowią śledzie, makrele i dorsze. Szwedzkie produkty wysyłane są głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA i Norwegii.

Gospodarka

Istotną część gospodarki szwedzkiej stanowią bogactwa naturalne takiej jak są m.in. wysokiej jakości rudy żelaza oraz duża, zwłaszcza w stosunku do zaludniania, powierzchnia lasów. W XVII i XVII wieku Szwecja zapewniała około połowy całej europejskiej produkcji stali, dzięki dostępowi do wyjątkowo czystej rudy oraz dostępności drzewa, z którego wytwarzano węgiel drzewny, używany następnie do wytopu żelaza. Inne główne gałęzie gospodarki to hutnictwo metali nieżelaznych, przemysł maszynowy, metalowy, środków transportu (samochodowy, lotniczy), elektrotechniczny, drzewny i chemiczny. Grunty orne stanowią zaledwie 7% powierzchni kraju, rolnictwo jest wysoce zmechanizowane i intensywne.

Szwecja - stolica

Pomoc socjalna w Szwecji

Polityka socjalna Szwecji opiera się na założeniu, że wszyscy obywatele niezależnie od pochodzenia i stanu majątkowego powinni mieć równy dostęp do edukacji, służby zdrowia, dóbr kultury itd. Szwecja przeznacza poprzez budżet na cele socjalne 27% swojego PKB, jeden z najwyższych na świecie poziomów. W Szwecji budżet państwa oraz firmy prywatne przeznaczają na badania naukowe 4% PKB, co daje pod tym względem pierwsze miejsce na świecie.