Stolica Szwecji

Informacje - Praca Szwecja

Minimalne formlaności do pracy

Szwecja jest dla Polaków krajem o tyle atrakcyjnym, że - po pierwsze - nie wprowadziła okresu przejściowego na zatrudnianie cudzoziemców, a - po drugie - intensywnie poszukuje rąk do pracy. Główny szwedzki problem polega na fakcie, iż tamtejsze społeczeństwo nie przejmuje się zbyt niskim przyrostem naturalnym. W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że ludzie się starzeją, zwalniają kolejne miejsca pracy, a nowego narybku kadrowego jest w Szwecji jak na lekarstwo. Według szacunków Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ciągu najbliższego dziesięciolecia do Szwecji wyjedzie od 12 do 102 tys. Polaków. Tuż po poszerzeniu Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, w tym również o nasz kraj, Szwecja znalazła się w gronie tych państw, do których najliczniej zaczęli wyjeżdżać nasi rodacy. Nic dziwnego. Do Szwecji można bowiem udać się w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy stałej, ale też zajęć sezonowych, takich jak zbiór owoców (w tym leśnych) czy praca na tamtejszych farmach.

Legalna praca w Szwecji

Legalna praca sezonowa, krótkoterminowa

W przypadku zatrudnienia krótkoterminowego, czyli do maksymalnie 90 dni, nie trzeba mieć ani zezwolenia, ani też zapewnionego miejsca pracy jeszcze w Polsce. Wystarczy spakować walizkę, udać się do Szwecji i już na miejscu szukać swego szczęścia. Gdy okres zatrudnienia ma jednak przekroczyć wspomniane 90 dni, należy w tamtejszym urzędzie migracji uzyskać stosowne zezwolenie na pobyt. Do wniosku o taki dokument należy dołączyć kontrakt podpisany ze szwedzkim pracodawcą.

Pozwolenie na pobyt w Szwecji

Jeśli pozostaniesz w Szwecji dłużej niż trzy miesiące, musisz postarać się w urzędzie imigracyjnym (Migrationsverket - adres poniżej) o zezwolenie na pobyt (uppehillstillstind). Jest to o tyle ważne, iż dokument ten (oraz ważny paszport) będzie Ci potrzebny w urzędzie podatkowym, gdzie przyznany zostanie Ci szwedzki NIP (personnummer), czyli dziesięciocyfrowy numer identyfikacji podatkowej. Podczas składania wniosku o pozwolenie na pobyt potrzebny Ci będzie kontrakt pracowniczy (o ile oczywiście będziesz już go miał). Gdy się zarejestrujesz, musisz powiadomić o tym fakcie szwedzki urząd pracy.

Praca

Działalność gospodarcza w Szwecji

Osoby, które zdecydują się prowadzić w Szwecji własną działalność gospodarczą, również podlegają obowiązkowi zgłoszenia się po zezwolenie na pobyt (mogą się o nią zwrócić do szwedzkiej ambasady w Polsce). By zarejestrować się na miejscu - jak pisze EURES -trzeba okazać odpowiedni dokument, na przykład kartę podatkową (Fskaltesedel) lub dowód rejestracji przedsiębiorstwa (registreringsbevis). Biznesmenom wydaje się szwedzkie zezwolenie na pobyt zazwyczaj na pięć lat. Przy ubieganiu się o pozwolenie na pobyt niezbędne jest stałe miejsce zamieszkania, co musimy udowodnić urzędnikom. Więcej informacji znajduje się Internecie pod adresem www.mi-qrationsverket.se.